میوه ممنوعه

میشه خدا رو حس کرد
تو لحظه های ساده
تو اضطراب ِ عشق و
گناه ِ بی اراده
بی عشق عمر ِ آدم
بی اعتقاد میره
هفتاد سال عبادت
یک شب به باد میره
یک شب به باد میره
وقتی که عشق آخر
تصمیمش و بگیره
کاری نداره زوده
یا حتی خیلی دیره
ترسیده بودم از عشق
عاشق تر از همیشه
هر چی محال میشد
با عشق داره میشه
انگار داره میشه

عاشق نباشه آدم
حتی خدا غریبه س
از لحظه های حوا
هوا می مونه و بس
نترس اگه دل ِ تو
از خواب ِ کهنه پاشه
شاید خدا قصه تو
از نو نوشته باشه
از نو نوشته باشه
وقتی که عشق آخر
تصمیمش و بگیره
کاری نداره زوده
یا حتی خیلی دیره
ترسیده بودم از عشق
عاشق تر از همیشه
هر چی محال میشد
با عشق داره میشه
انگار داره میشه

/ 2 نظر / 17 بازدید
peyman

سلام خیلی قشنگ بود آپم بهم سر بزن[پلک][پلک][گل][پلک][پلک]

peyman

سلام خیلی قشنگ بود آپم بهم سر بزن[پلک][پلک][گل][پلک][پلک]