خدایا تو میدانی...

خدایا می دانی که من دلواپس فردای خود هستم ،


مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را .......


مبادا گم کنم اهداف زیبا را ......


مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت ....


دلم بین امید و نا امیدی می زند پرسه ،


می کند فریاد .....می شود خسته ....

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
امین

ای خدا، کوچکم، قدم نمی رسد به معرفت تو، کمکم کن

امین

صدف‌های دریا ، صدای دریا را با خود دارند، و فلس‌های ماهی بوی ماهی را؛ کاش کاری کنیم که در زندگی و بودنمان ، عطر و بویی از انسانیت، دنیا را احاطه کند ... کاش کاری کنیم ...