حماقت


بزرگترین حماقت انسان                

                                   لبخند زدن به کسی ست که

ارزش لگد زدن هم ندارد!                

/ 0 نظر / 39 بازدید