پیامی به نسل جوان>>دکتر شریعتی

ای جوان

تو می‌دانی و همه می‌دانند که زندگی از تحمیل لبخندی بر لبان من،


از آوردن برق امیدی در نگاه من،


از بر انگیختن موج شعفی در دل من عاجز است.


تو می‌دانی و همه میدانند که


شکنجه دیدن بخاطر تو،


زندانی کشیدن بخاطر تو،


و رنج بردن بپای تو تنها لذت بزرگ زندگی من است!


از شادی توست که من در دل میخندم ،


از امید رهائی توست که برق امید در چشمان خسته‌ام

می‌درخشد


و از خوشبختی توست که هوای پاک

سعادت را در ریه هایم احساس میکنم.

 

 

نمی‌توانم خوب حرف بزنم،


نیروی شگفتی را که در زیر این کلمات ساده و جمله‌های ضعیف

و افتاده پنهان کرده ام،

 

 

دریاب! دریاب!

 

 

من تو را دوست دارم.


همه زندگیم و همه روزها و همه شبهای زندگیم،


هر لحظه از زندگیم بر این دوستی شهادت میدهند،


شاهد بوده‌اند وشاهد هستند.

 

 

آزادی تو مذهب من است،

 

خوشبختی تو عشق من است،

 

 

و آینده تو تنها آرزوی من ...


 

/ 0 نظر / 61 بازدید