اولین های ایران و جهان

                                                                                                                                                      
اولین های ایران و جهان


1.اولین نوزادی که در خانه کعبه به اذن پروردگار بدنیا آمد،علی (ع) بود.
2.
اولین مردی که به دین حضرت محمد (ص) لبیک گفت،علی (ع) بود
3.
اولین کسی که قلعه خیبر را از جا کند،علی (ع) بود
4.
اولین زنی که به دین حضرت محمد(ص) لبیک گفت خدیجه کبری (س) بود
5.
خلیجفارس اولین اسمی است که بر قسمتی از دریا که بصورت خلیج در ادامه دریایعمان و تنگه هرمز تا دهانه اروند رود مانند فرزندی در آغوش خاک گرم کشورپهناور ایران آرامیده است،نام گذاری شد و در تاریخ بنام خلیج همیشه فارسبرای ابد شناخته خواهد شد.
6.
نام سیلیس seyllis در تاریخ به عنوان اولینغواص به روایت هرودت مورخ یونانی که در پنج قرن قبل از میلاد مسیح  برایخشایار شاه شاه ایران جهت کشف و جمع آوری گنجهای غرق شده در خلیج فارس بهقعر دریا رفته و گنجها را بیرون می آورد، ثبت شده است. سیلیس قطعا"تیمغواصی تشکیل داده بود و در آن زمان غواصی در کشورمان ایران آنقدر پیشرفتداشته که توان عملیاتهای سالویج را در آنوقت با آن تجهیزات آنهم برایپادشاه ایران انجام می داده است (غواص محافظ،سوپروایزر و غیره)
           
یادآوری:هر مدرس از هر کشوراگر بخواهد غواصی آموزش بدهد  باید از تاریخچه غواصیدرس را شروع کند و ناچار است به این موضوع اشاره کند که در پنج قرن پیش درکشور ایران در خلیج فارس اولین غواص ایرانی بنام سیلیس seyllis بوده و اینمطلب غیر قابل انکار می باشد که ما ایرانیها آدمهای جسور وماجراجو وعالم واندیشمند هستیم.                                                
7.
دونفر فرانسوی (یک افسر دریائی و یک مهندس )پیشرفت بسیار مهمی درطراحی  وساخت دستگاه مستقل مسیر باز بوجود آوردند.  کاپیتان کوستو و گانن در حالیکهدر یک دهکده مدیترانه ای کوچک تحت شرایط مشکل  و محدود کشور فرانسه اشغالشده کار می کردند،یک تنظیم کننده درخواستی توسعه یافته را با مخزنهای هوایفشار زیاد ترکیب کرده و اولین دستگاه مستقل مسیر باز مطمئن و قابل استفادهرا در دنیا بوجود آورند.کوستو بدون هیچگونه اشکالی بطور موفقیت آمیزی ازدستگاهش در عمق 180 فوتی استفاده کرد و با پایان یافتن جنگ دستگاه آکولانگبه سرعت یکی از دستگاه های تجاری  موفقیت آمیز شد.
8.
در سال 1370 اولیناستاندارد ملی غواصی بوسیله سازمان فنی و حرفه ای به ثبت رسید و به سازمانجهانی کار اعلام و مورد تائید قرار گرفت.
9.
آقای محمد ادیبی کجوری اولینمدرس غواصی سازمان و فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی ایران وبعنوان بنیانگذار غواصی فنی و حرفه ای نام او در تاریخ ثبت شده است
10.
حسین آقاخانی زنجانی اولین مربی آموزشگاه غواصی فناوری دریائی است که اقدام به تاسیس آموزشگاه غواصی حرفه ای در ایران نمود
11.
آموزشگاه غواصی فناوری دریائی اولین پروانه فعالیت خود را در تاریخ 30/5/1381 از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کرد و تاریخ 20/6 هر سال بهعنوان سالروز تاسیس آموزشگاه غواصی اعلام گردید.
12.
خانم مهندس ایروانیاولین مدرس غواصی زن سازمان فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی بااستاندارد سازمان جهانی کار در ایران می باشد.
13.
اولین منشور آزادیحقوق بشر به عنوان منشور کورش هخامنشی در بابل بسال 538 قبل از میلادبوسیله کورش هخامنشی پادشاه ایرانی نوشته شد که متن منشور به شرح زیر میباشد.که برروی سنگ نوشته و در حفاریها بدست آمده است
                                        .
اولین بار کانال سوئز بوسیله ایرانیان و با دستور پادشاه ایرانی حفرگردید .                       
15.
اولین آموزشگاه غواصی حرفه ای زنانایران با مجوز سازمان فنی و حرفه ای وزارت کار در ایران با استانداردسازمان جهانی کار از تاریخ 16/7/86 با مدیریت خانم مهندس ایروانی درآموزشگاه  غواصی فناوری دریائی شروع بکار کرد.
16.
اولین اتاق فشار  غواصی بدست مهندسین و اندیشمندان  دانشگاهی ایرانی در دانشکده زیر سطحیاصفهان ساخته شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
17.
اولین مداوای بااکسیژن پر فشار (HBO ) اچ بی او تراپی در اتاق فشار غواصی در نیروی دریائیجمهوری اسلامی در بندر انزلی با موفقیت انجام شد.
18.
خانم ایمانمیرزاپور،اولین زن جزیره نشین  هنگامی است که از 1/1/87 آموزش غواصی حرفهای را در آموزشگاه غواصی فناوری دریائی با استاندارد سازمان فنی و حرفه ایوزارت کار و سازمان جهانی کار شروع کرد.
ناگفته نماند که ایشان با داشتن همسر و فرزند در حال تحصیل در رشته مهندسی شیلات هستند.
19.
آقای ابراهیم حسینی هنگامی اولین مردجزیره نشین هنگامی است که آموزش غواصیحرفه ای را در آموزشگاه غواصی فناوری دریائی به اتمام رساند و در تاریخ 30/5/1386 موفق به اخذ گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای وزارت کار و اموراجتماعی با استاندارد سازمان جهانی کار گردید.  
20.
اولین جلسه رسمیمجمع عمومی انجمن غواصان ایران در تاریخ 28/5/1386 در ساعت 17-15 در تهرانبا گردهمائی غواصان سازمان فنی و حرفه ای و بازنشستگان نیروهای مسلح درتهران تشکیل شد.
21.
آقای هوشنگ کریم خانی به عنوان اولین مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره انجمن غواصان ایران در تاریخ 28/5/1386 انتخاب شد و نام اودر تاریخ ثبت گردید.     
22 .
اولین مدرسه غواصی حرفه ای در استانهرمزگان در جزیره قشم- جزیره هنگام بوسیله آموزشگاه غواصی فناوری دریائی بامدیریت آقای حسین آقاخانی زنجانی به عنوان شعبه هرمزگان در تاریخ 29/1/87راه اندازی شد.
23.
آقای جلیل عاصمیان جزء اولین گروه آموزشی غواصی نویناعزامی ازنیروی دریایی ایران برای انگلیس بوده که با قبولی در دوره غواصیفوق از سال 1955 تا کنون در عرصه غواصی کشور حضور فعال دارند.ایشان بعنوانمدرس ارشد انستیتوی بین المللی غواصی فعال و بعنوان رئیس هیت مدیره شرکتغواصی ژرفاب سیلیس خلیج فارس فعالیت دارند
24.
اولین آموزشگاه غواصیحرفه ای در استان مازندران در 25 کیلومتری بین شهرستان نور و نوشهردر منطقهجنگلی و ساحلی سی سنگان بوسیله آموزشگاه غواصی فناوری دریائی  با مدیریتآقای حسین آقاخانی زنجانی به عنوان شعبه آموزشگاه غواصی حرفه ای استانمازندران راه اندازی شد
25.
اولین کسی که با حبس نفس توانست تا زمان 4/4/17 دقیقه خود را در زیر آب نگهدارد،آقای دیوید بلین بود.   

/ 0 نظر / 11 بازدید