تقدیم به همه آنهایی که بی تقصیرند...
تقدیم به دلهایی که به جرم حمل عشق آنها را راندند...
تقدیم به چشم هایی که به طول جاده ها خیره ماندند..
تقدیم به اشک هایی که غرورشان شکست....
تقدیم به عهد هایی که کسی آنها را نبست...
وتقدیم به حرف هایی که هنوز سکوت نام دارند...

/ 1 نظر / 32 بازدید
افروز

خیلی خوشم اومد!دهنم وا موند![چشمک]