........

 

 

تنها چیزی که باید از زندگی اموخت...تنها یک کلمه است"میگذرد"...

ولی دق میدهد تاااااا بگذرد....

/ 0 نظر / 43 بازدید