.

بگذار که شیطنت عشق چشمان تو را در عریانی خویش بگشاید و کوری را به خاطر ارامش تحمل نکن

 

 

دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 48 بازدید
تبسم

دلت را بتکان غصه هایت که ریخت توهم همه رافراموش کن! دلت رابتکان اشتباه هایت که افتاد روی زمین،بگذارهمان جاباقی بماندفقط ازلابه لای اشتباه هایت یک تجربه بکش بیرون قاب کن وبزن به دیواردلت....دلت رامحکم ترکه بتکانی تمام کینه هایت هم میرزد تمام ان غم های بزرگ وهمه ی حسرت هاوآرزوهایت........حالا ارام تر،آرام تربتکان!تاخاطره هایت نیفتد تلخ یاشیرین،چه تفوت میکند!خاطره ،خاطره است بایدباشد باید بماند.... عزیزم خانه تکانی دلت مبارک!!! ............................................... سلام......عدتون مبارک....اومدک نوید یه تلنگر بدم..... فرصت دوباره ی انسان شدن...اومدم این فرصت روبهت یادآوری کنم...بیا که بس منتظرم!!!