!

چه زیبا! گفتم دوستت دارم !


چه صادقانه پذیرفتی!


چه فریبنده !

آغوشم برایت باز شد !


چه ابلهانه!


با تو خوش بودم !

چه کودکانه !


همه چیزم شدی !


چه زود !

به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !


چه ناجوانمردانه !


نیازمندت شدم !


چه حقیرانه!


واژه غریبه خداحافظی به من آمد!


چه بیرحمانه!


من سوختم
/ 0 نظر / 50 بازدید