محرم از نگاه امام خمینی

این خون سید الشهدا است که خونهای همه ملت های اسلامی را به جوش می آورد

 

 .* ماه محرم برای مذهب تشیّع ماهی است که پیروزی، در متن فداکاری و خون به دستآمده است.

 

* محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست، که با قیام خود درمقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد، وراه فنای ظالم و شکستن ستمکاررا به فدایی دادن و فدایی شدن  دانست. واین خود سرلوح? تعلیمات اسلام است برایملتها تا آخر دهر.

 

* با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد.ماهی که خون برشمشیر پیروز شد.ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم ‍«و داغ باطله » بر جبههستمکاران و حکومتهای شیطانی زد. ماهی که به نسل ها در طول تاریخ ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموخت.ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق، به ثبت رساند.ماهی کهامام مسلمین ، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت.

 

* سید الشهدا را کشتند، اسلام ترقی اش بیشتر شد.

 

* سیدالشهدا _سلام الله علیه_ با همه اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند،لکنمکتبشان را جلو بردند.

 

* شهادت حضرت سیدالشهدا مکتب را زنده کرد .

 

* زنده نگه داشتن عاشورا ، یک مسأله بسیار مهم سیاسی _ عبادی است.

 

* انقلاب اسلامی ایران ، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.

 

* کربلا کاخ ستمگری را با خون در هم کوبید ، و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانیرا فرو ریخت.

 

* کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سید الشهدا را زنده نگه دارید ،که با زنده  بودن او اسلام زنده  نگه داشته می شود.

 

* مسأله کربلا ، که خودش در رأس مسائل سیاسی هست ، باید زنده بماند.

 

* ملت بزرگ ما باید خاطره عاشورا را، با موازین اسلامی ، هر چه شکوهمندترحفظ نماید.

 

* این محرم را زند ه نگه دارید؛ ما هر چه داریم از این محرم است.

 

* محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

 

* تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی ما شد ، برای خاطر این مجالس عزا واین مجالس سوگواری و این  مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد.

 

* مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان ، که مجالس غلبه سپاه عقل برجهل،و عدل بر ظلم، وامانت بر خیانت، و حکومت اسلامی بر حکومت طاغوت است ، هر چه باشکوه تر و فشرده تر بر پا شود ، و بیرق های خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقاممظلوم از ظالم ، هر چه بیشتر افراشته شود.

 

 * ماه محرم ماهی است که مردم آماده اند برای شنیدن مطالب حق.

 

* گریه کردن بر عزای امام حسین ، زنده نگه داشتن نهضت ، و زنده نگه داشتنهمین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد ، دستور است.

 

* باید سینه زدن هم محتوا داشته باشد.

 

* عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است ، روز حماسه و تولد جدید اسلام ومسلمانان است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید