من
ایمـــا و اشـاره

نمی دانــم

بایــد
 
تمــام قــد

...روبـرویــم

بایستــی

و

بگویــی

دوستت دارم ♥

/ 2 نظر / 33 بازدید
نیما

از یلاگت خوشم اومده نه به خاطره ظاهرش، به خاطره صداقتش!

افروز

ja dare bgam,kh t