نقاش

هیچ وقت


هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد


امشب دلی کشیدم


شبیه نیمه سیبی


که به خاطر لرزش دستانم


در زیر آواری از رنگ ها


ناپدید ماند

ح.پ

/ 0 نظر / 38 بازدید