اشعاری در وصف امام علی (ع)

   

 

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

شهریا

 
              گفت پیغامبر علی را کای علی               شیر حقی پهلوان پردلی

مولوی

 

              از علی آموز اخلاص عمل             شیر حق را دان مطهر از دغل

مولوی

 


            ای دل سخن از شه نجف کن              مداحی غیر برطرف کن

محتشم کاشانی

             گزینم قران است و دین محمد            همین بود ازیرا گزین محمد

ناصر خسرو

 

        السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین              وارث علم پیمبر فارس میدان دین

محتشم کاشانی

/ 0 نظر / 42 بازدید