مطالب جالب علمی

.عدد 2520 را میتوان بر اعداد 1 تا10 تقسیم نمود بدون انکه خارج قسمت کسری داشته باشد.

2.
فشار در مرکز خورشید تقریبا700میلیون تن بر452/6سانتی متر مربع است.

3.
طول عمر مردم سوید و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است.

4.
شیشه در ظاهر جامد به نظر میرسدولی در واقع مایعی است که بسیار کند حرکت میکند.

5.
داغ ترین نقطه کره زمین در دالول اتیوپی است . در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در سایه به 94 درجه فارنهایت میرسد.

6.
ابشار آنجل در ونزوئل20 بار بلندتر ازابشار نیاگارا است.

7.
یک لیتر سرکه درزمستان سنگینتراز تابستان است.

8. 30
برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگی میکنند در زیر خاک مدفون شده اند.

9.
نزدیکترین ستاره به زمین بعد از خورشیدالفامنچوری است که فاصله ان تا زمین 3/4سال نوری است.

10.تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است.

هر تکه کاغذ را نمیتوان بیش از 9 بار تا کرد.

11.
درهرم خئوپوس در مصرکه 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده است به اندازه ایسنگ بکار رفته که میتوان با ان دیواری اجری به ارتفاع 50 cmدر دور دنیاساخت.
12.
هر سال از 600/557/31ثانیه تشکیل شده است.

13.
بزرگترین گل جهان فلوزیا نام دارد .

14.
بیشترین ضربان قلب راقناریها با1000بار در دقیقه وکمترین را فیل با27 بار در دقیقه دارد.

15.
اگر تمام رگهای خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا 97000 کیلو متر میشود.

16.
سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت ان در هواست.

17.
وقتی مگس بر روی یک میله فولادی مینشیند میله فولادی به اندازه دو میلیونیم میلیمتر خم میشود.

18.
نور خورشید فقط تا عمق 400متری اب دریا نفوذ میکند.

19.
امریکا تا 50 میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید