:(

 

چه تضاد زیبایی

 

 

شربت البالو با رنگ قرمز و لاک های آبی من!!

 

 

شربت خنگ و دستانی داغ!!!

 

 

چطور این لیوان تحمل این تضاد هارا دارد؟؟

/ 0 نظر / 43 بازدید