اخه چراااااااااااااااااااااااااااااا؟

...پیش از ازدواج

پسر: آره. خیلی انتظار برام سخت بود.
دختر: می خوای ترکت کنم؟
پسر: نه! حتی فکرشم نکن .
دختر: دوستم داری؟
پسر: البته! خیلی زیاد !
دختر: تاحالا به من خیانت کردی؟
پسر: نه! این که اصلاً سوال کردن نداره؟
دختر: منو می بوسی؟
پسر: هر فرصتی که گیر بیارم !
دختر: کتکم میزنی؟
پسر: دیوونه ای؟ من از اون جور آدما نیستم !
دختر: می تونم بهت اعتماد کنم؟
پسر: بله !
دختر: عزیزم
!
بعد از ازدواج...
کافیه عبارات را از پایین به بالا بخونید!

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید