بر بزن یکبار دیگر حکم کن اما نه بی دل!
حکم دل: هر که دل دارد بیاندازد وسط،من وتو دلهایمان را رو کنیم،دل که روی دل بیافتد عشق حاکم می شود!پس به حکم عشق بازی می کنیم،این دل من رو کن دلت را! دل نداری؟
بر بزن اندیشه ات را!
حکم لازم: دل گرفتن،دل سپردن،هر دو لازم،عشق لازم،عشق لازم،عشق لازم

/ 4 نظر / 14 بازدید
علیرضا

خوبه [تایید]

افروز

خیلی متن قشنگی بود غزالم... مثل دلت... میخوام یه چیزی برات بنویسم: نه تو میمانی...نه اندوه...ونه هیچ یک از مردم این ابادی... به حباب لب یک رود قسم... وبه کوتاهی ان لحظه ی شادی که گذشت... غصه هم خواهد رفت... انچنانیکه فقط خاطره ها خواهد ماند... لحظه ها عریانند به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هدگز...!

افروز

خیلی متن قشنگی بود غزالم... مثل دلت... میخوام یه چیزی برات بنویسم: نه تو میمانی...نه اندوه...ونه هیچ یک از مردم این ابادی... به حباب لب یک رود قسم... وبه کوتاهی ان لحظه ی شادی که گذشت... غصه هم خواهد رفت... انچنانیکه فقط خاطره ها خواهد ماند... لحظه ها عریانند به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هدگز...!

عسل

حرف هایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد دکتر علی شریعتی . مطلبت خیلی قشنگه . بازم بنویس.