6 دشمن اصلی ستون فقرات

3بغل کردن بچه‌ها :

بستن حامل‌هایی که بچه‌ها را در آن می‌گذارید بهستون مهره شما فشار می‌آورد. اگر می‌خواهید فرزندتان را بغل کنید او را به پهلوتکیه بدهید، یعنی یک پایش جلو و پای دیگر بچه عقب باشد تا وزن او به پهلویتان واردشود.

4 نشستن چهار زانو یا دو زانو :

راجع به اصول صحیح نشستن قبلا صحبتکرده‌ایم. وقتی چهار زانو یا دو زانو می‌نشینید باعث تخریب غضروف خود می‌شوید. رویصندلی استاندارد بنشینید و زاویه 120 درجه را رعایت کنید. قوز به جلو (زاویه کمتراز 90) و یا عمود نشستن راستاها را به هم می‌زند و بدن ما سعی می‌کند به عضلاتمنطقه فشار بیاورد تا در حد ممکن راستاهای طبیعی را حفظ کنند و همین عامل، درد رابه وجود می‌آورد. پا، باسن، پشت و کتف شما باید نقاط تماس هنگام نشستن صحیحباشند.

5 ایستادن طولانی :

معمولا به دلیل وجود شکم برآمده در چاق‌ها و یا عضلاتضعیف کمری در لاغرها و از همه بدتر عدم رعایت اصول صحیح ایستادن، به دنبال طولانیایستادن دردها شروع می‌شوند. وقتی می‌ایستید باید یک پا جلوتر از دیگری باشد و پایدیگر 15 سانتی‌متر بالاتر باشد تا فشار وزن‌تان عملا تقسیم شود. پاها را مرتب باحفظ همین 15 سانتی‌متر از زانو خم کنید تا لوردوز کمری زیاد نشود و درد و خستگی بهوجود نیاید. در بعضی مشاغل، داشتن زیرپایی الزامی است.

6 بلند کردن جسم سنگین :

رعایت اصول بلند کردن اجسام مهم است. جسم را با دست بگیرید. یک پا اهرم و پای دیگر جلو باشد. دست‌ها به بدن چسبیده باشد و از راستای دست‌ها نیرو بگیرید نه از کمرتان.

/ 0 نظر / 16 بازدید