هوس مرگ کردى تا حالا؟
هوس کنى تنت سرد شه
اشکت خشک شه
ذهنت خالى شه
چشمات تاریک شه
نه تنت از حسى داغ شه
نه ذهنت از فکرى پر شه
نه اشکى براش بریزى
نه چشمت دنبال چیزى باشه...
سردوبى حس....

/ 1 نظر / 38 بازدید
yashar

سلام جالب بود به منم سر بزن