~~~

 

چقدر گرفته دلت ،مثل آنکه تنهایی
     چقدر هم تنها

 

خیال می کنم دچار آن رگ پنهان رنگها هستی
دچار یعنی؟

 

عاشق

 

وفکر کن که چه تنهاست،اگر که ماهی کوچک
دچار آبی دریای بیکران باشد

 

چه حس نازک غمگینی!

 

وغم اشارت تلخی به رد وحدت اشیاست


س سپهری

/ 1 نظر / 58 بازدید
افروز

دچار هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [متفکر]