...

          بخاطر بسپاریم حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست، خداوند در هر حضوری رازی را برای کمال ما پنهان کرده است، خوشا به حال ما اگر آن راز را در یابیم.

/ 2 نظر / 42 بازدید
محمد Mohammad

اگه میشد به این رازها پی برد که زندگی ها بیهوده بود و بی انگیزه ولی خوبه آدم از اینها خوب و با مرام بگذره[گل]