ادم ها گاهی ادعای چیزهایی را دارند

-که استعدادش را ندارند...

-مثل تو که ادعای عشق...

-مثل من که ادعای باور تو...

-بیا دیگر این حرف ها را نزن...

-این کلمات را نپیچان.......

-حرف تازه ای بزن...

-انقدر تکراری نباش...

-حالم را بهم نزن...

-چیز جدیدی به من بگو...

-تو دوستت دارم را به " همه " می گویی...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید