این اخرین باره

از دست من میری..از دست تو میرم

 

 

تو زنده میمونی..منم که میمیرم

 

 

تو رفتی از پیشم...دنیامو غم برداشت

 

 

برداشت ما از عشق...با هم تفاوت داشت

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه

 

 

اونقدر بزرگه تنهایی این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد

 

 

من عاشقت هستم اینو نمیفهمی..یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی

 

 

همیشه میگفتی شاهی گدایی کن

 

 

ظالم بمون اما مظلوم نمایی کن

 

 

هرچی بدی کردی پای من بنویس

 

 

نتیجه این عشق بازم مساوی نیس

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه

 

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه

 

 

این اخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 63 بازدید